Choose your language

Følg os videre

Nyt system muliggør automatisk rengøring og smøring af koblinger

VBG’s verdensnyhed MechMatic rengør og smører med luft og olietåge lastbilens kobling helt automatisk under kørsel, hvilket giver fordele for både chaufføren, vognmanden og miljøet.

VBG lancerer nu en verdensnyhed, som skal sikre, at koblingen altid fungerer efter hensigten, og at vigtige vedligeholdelsestilsyn bliver foretaget regelmæssigt. Det innovative system MechMatic tilbyder automatisk rengøring og smøring af lastbilens kobling under kørsel, hvilket ifølge producenten er til gavn for både chaufføren og vognmanden.
– Det er klart, at man som chauffør får et bedre arbejdsmiljø, når man undgår at skulle bekymre sig om vedligeholdelse af koblingen, ikke mindst i vinterhalvåret. Det eneste, man behøver at gøre, er at udskifte den tomme beholder med VBG Mekolie med jævne mellemrum. Samtidigt vil vognmanden sætte pris på den forbedrede driftsøkonomi, siger adm. direktør Per Mikkelsen fra VBG Group Sales A/S.

Forbedret driftsøkonomi og mindsket miljøpåvirkning
MechMatic indebærer foruden mindre arbejde for chaufføren også øget driftssikkerhed, lettere tilkobling, mindskede serviceomkostninger samt længere koblingslevetid. Med regelmæssige luftstød holder MechMatic koblingsmekanismen ren, hvilket mindsker behovet for smøremiddel sammenlignet med traditionel smøring. Olien kan derfor tilføres i form af en tynd tåge, hvilket ifølge Per Mikkelsen er positivt både for driftsøkonomien og for miljøet.
– Eftersom MechMatic regelmæssigt blæser koblingsmekanismen ren med luft, og smøremidlet tilføres i form af olietåge, mindskes behovet for smøring. At vedligeholdelsen sker automatisk under kørsel, sparer dyrebar tid og reducerer omkostningerne. MechMatic indebærer derfor gevinster for både tegnebogen og miljøet, forklarer han.

Avanceret teknik, men enkel montage og tilslutning
MechMatic passer til samtlige VBG-koblinger og er let at montere. – Man tilslutter enkelt el og fødeluft samt indsætter en beholder med almindelig VBG Mekolie. Herefter er man køreklar. Hver 6. driftstime genererer MechMatic et kraftigt luftstød på 8 bar, der rengør koblingsmekanismen grundigt. Og hver 24. driftstime suppleres luftstødet ved, at en tynd olietåge sendes ind i mekanismen. På denne måde holdes koblingen altid ren og velsmurt, siger Per Mikkelsen.
MechMatic er konstrueret med styrerelæer, som sikrer regelmæssig tilførsel af luft og olietåge, en robust forbindelsesslange, som leder luft og olie til koblingens mekanisme, og en holder til oliedåsen, som løsnes med et enkelt håndtryk. Det er dermed enkelt for chaufføren at skifte til en ny beholder med VBG Mekolie. – En grøn indikatorlampe lyser, så længe MechMatic har strøm og fungerer, som den skal. Efter 3.000 driftstimer signalerer en rød lampe, at olien er ved at være opbrugt. Da skifter chaufføren hurtigt og enkelt den tomme beholder med en ny. En dåse VBG Mekolie forventes at række til ca. 125 vedligeholdelsestilfælde eller 250 dage ved 12 timers daglig drift, forklarer Per Mikkelsen.

Omfattende feltprøvning

I lighed med andre produktnyheder fra VBG har MechMatic gennemgået omfattende feltprøvning inden lanceringen. Ifølge producenten har den praktiske prøvning ført til megen positiv feedback fra de deltagende chauffører og vognmænd. – Det er vældig rart at slippe for det beskidte arbejde med at smøre koblingen, beretter Andreas Salbom fra Lind Åkeri i Sverige, som er blandt de mange feltprøvningschauffører.